Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego, ul. J.Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś, tel. 024 2314044

Dziś jest 

 

Kont@kt

 

Projekt "UKU Skauting - zmieniamy świat z ukulele"  

 

 W.H.Gawarecki na sztandarze szkoły.


Testy i informacje na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej


Bezpieczeństwo w Sieci 

RAPORT Z AKCJI 2016


BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE - ZABŁYŚNIJ PRZYKŁADEM


"QUO VADIS" W GIMNAZJUM


WARSZTATY NA WÓZKACH


PODSUMOWANIE
WAKACYJNEJ LIGI ROWEROWEJ


DNI GMINY MAŁA WIEŚ 2016


POWITANIE ROKU SZKOLNEGO 2016/17


WAKACYJNE WSPOMNIENIA


PAMIĘTAMY O BOHATERACH
 POWSTANIA WARSZAWSKIEGOPROJEKT "MATURA Z ROWERU"


ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO 2015/16


POŻEGNANIE SZÓSTOKLASISTÓW
PROJEKT "UKU SKAUTING"

Jesteśmy laureatami  Otwartego Konkursu
Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka na projekty edukacyjne realizowane we współpracy z dziećmi i młodzieżą pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”. Nasz projekt nosi tytuł „UKU Skauting – zmieniamy świat z ukulele”. Czytaj więcej...

 


NOWA GAZETKA SZKOLNA

Projekty realizowane w szkole


SPRZĄTANIE ŚWIATA - RAPORT


Szkoła Podstawowa  w Małej Wsi jest największą placówką kształcenia podstawowego na terenie gminy Mała Wieś. W szkole uczy się ponad 200 uczniów i pracuje około dwudziestu nauczycieli.

Nasz patron- Wincenty Hipolit Gawarecki (1788-1852) to wybitny XIX-wieczny historyk Mazowsza urodzony w Borzeniu,  jedna z najwybitniejszych postaci, jakie mieszkały i tworzyły w naszej gminie. Spoczywa na cmentarzu w Orszymowie. Opisywał dzieje naszych okolic i całego regionu mazowieckiego, był historykiem- regionalistą, najaktywniejszym i najbardziej pracowitym członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Pracownia informatyczna oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej powstały w naszej szkole dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2007 szkoła otrzymała kilkanaście nowych komputerów. Są one wykorzystywane na lekcjach informatyki, innych zajęciach i do samodzielnego rozwijania zainteresowań uczniów - więcej...

Hala sportowa, największa i najnowocześniejsza w naszym rejonie, służy uczniom małowieskich szkół, ale również sportowcom z wielu okolicznych miejscowości. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe. 

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami przed i po lekcjach. Tu rodzi się wiele interesujących pomysłów przyciągających dzieci i urozmaicających czas spędzany w szkole.

Pracownia językowa wyposażona dzięki wsparciu Rady Rodziców służy uczniom podczas lekcji języka angielskiego i języka niemieckiego.

Izba historii i tradycji jest naszym małym szkolnym muzeum. Zgromadzono tu z pomocą uczniów eksponaty związane z życiem codziennym i przeszłością okolicznych wiosek, stare fotografie i portrety wybitnych mieszkańców naszej gminy.

 
Wyświetl większą mapę


Podręczniki 2016/17
Informacje i aktualności - szkolny blog

Rozkład jazdy autobusów


Projekt "Dziecięca akademia przyszłości"

·         Statut szkoły

·         Wewnątrzszkolny system oceniania

·         Koncepcja pracy szkoły

·         Procedury - sytuacje kryzysowe

·         Procedury - cyberprzemocGmina Mała WieśGimnazjum w Małej Wsi
Hala sportowa.

Pracownia informatyczna.

 Izba historii i tradycji.